Research Project

Mid-Corona: Livet på andra sidan

En framåtblickande studie om människors syn på arbete, vardagsliv och boende – mitt under pandemin, med blicken mot framtiden.

Corona – en förändringsaccelerator 
Coronapandemin har under 2020 skakat om världen på många sätt. En biologisk kris som snabbt fått ekonomiska, sociala och politiska följdeffekter på så gott som alla samhällsnivåer. Om vi lyfter blicken och betraktar pandemins påverkan i ett vidare perspektiv kan vi se att den i huvudsak haft en accelererande effekt på redan befintliga trender. 

Den allmänna digitaliseringen av samhället, den ökade politiska oron såväl nationellt som internationellt, samt det tilltagande fokuset på krisberedskap, re-shoring och trygga försörjningskedjor är alla exempel på trender som var väl synliga redan innan Corona. 

Utvecklingen är här intressant att följa, och lär få stora konsekvenser – men har än så länge bidragit med få överraskningar. 

En omfattande studie i jakt på pålitliga svar 
Med Mid-Corona-studien vill vi undersöka: 

  • om och hur människor i allmänhet, och den kontorsarbetande medelklassen i synnerhet, förändrat sin syn på livet, arbetet och boendet under den pågående Corona-pandemin
  • vilka skillnader som finns mellan arbetsgivares/chefers och arbetstagares attityder och framtidsutblickar när det gäller synen på arbetslivet efter pandemin
  • vilka skillnader som finns mellan hur olika verksamheter/organisationer och geografiska platser påverkar synen på framtiden om och hur värderingar kring arbetsplatsers, boende och platsers attraktivitet förändrats sedan pandemin bröt ut

​Med gott om jämförelsedata på alla dessa områden kommer undersökningen ge djupare och mer pålitliga svar än de mindre undersökningar och anekdotiska berättelser som synts i media. Vi kommer även att göra en stor enkätundersäkning till svenska folket och samma undersökning kan genomföras i den egna organisationen för ett bra jämförelseunderlag.

Nu startar vi en ny studie om människors syn på arbete, vardagsliv och boende – mitt under pandemin, med blicken mot framtiden. Fyll i dina uppgifter nedan, om du vill få mer information om denna studie och hur man kan delta.