Research Project

Kompetenskompassen visar vägen till eftersökta medarbetare

Kompetensbristen är omfattande och långvarig, oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor. Konkurrensen om arbetskraften är hård och ingen har råd att jaga medarbetare med trubbiga verktyg. 

I Kairos Futures stora studie om framtidens arbetsliv och kompetensbehov ställdes en mängd frågor till 10 000 arbetande och studerande svenskar. Svaren användes för att utveckla Kompetenskompassen, ett unikt analysverktyg som beskriver olika yrkesgrupper i tre dimensioner: deras självskattade kompetensprofil, deras tankar om den goda boendeplatsen samt vilka villkor i arbetslivet som de eftersöker, jämfört med andra grupper. 

Kompetenskompassen ger kännedom om människorna ni vill attrahera och ökar chansen till verkligt effektiv kommunikation och bemötande i rekryteringsarbetet. Det tycks behövas, för sanningen är den att många arbetsgivare har ofta en skev bild om dagens och framtidens medarbetare.

Ladda ner vår presentation av vårt analysverktyg Kompetenskompassen här.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kompetensförsörjning och framtidens arbetsliv, läs mer här.