Research Project

Hållbarhet 2020 – 2025 i klimat- och coronakrisens spår

Kairos Future startar nu en ny studie för alla som har hållbarhet på agendan: Hållbarhet 2020 – 2025 i klimat- och coronakrisens spår

För att hjälpa till att navigera ett komplext och snabbrörligt landskap och fatta välgrundade beslut gör vi en grundlig genomlysning av vad som rör sig på hållbarhetsarenan och vart den är på väg. Vad är snack och vad är verkstad? Hur agerar företag och näringsliv? Vilka ambitioner har politik och myndigheter? Vad säger konsumenterna och vad inriktar sig forskningen på? Vad tror hållbarhetsexperterna – kommer coronakrisen förändra hållbarhetsarbetet framöver?

Med nya, AI-baserade metoder dammsuger vi års- och hållbarhetsredovisningar, EU/Riksdagsmotioner/direktiv till myndigheter samt sociala medier, nyhetsrapportering och upphandlingsdirektv. Allt för att skapa en heltäckande, förutsättningslös bild av arenan med möjlighet att fördjupa sig i områden som visar sig vara extra heta.

Som deltagare får du möjlighet att skicka med en egen frågeställning och utforska trender och framtid tillsammans med andra deltagare i resultat- och framtidslabb.

Projektet mynnar ut i en exklusiv rapport samt dokumentation av de gemensamma resultat- och framtidslabsövningarna för det egna hållbarhetsarbetet. 

Vill du veta mer om studien och hur du deltar? Kontakta Erik Herngren eller ladda ner mer information här: