Research Project

Generation Z och framtiden

Vilka är generation Z?

Generation Z är namnet på den unga generation som föddes från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet. De har beskrivits som den hopplösa generationen som är helt präglade av tiden efter 11 september och klimatkrisens genombrott. 

Att förstå generation Z på djupet är viktigt av flera skäl. Det främsta är att de per definition är framtiden. Det är de som kommer ta över inom en inte så avlägsen framtid. Och de påverkar agendan redan idag genom att vara de som för in det nya. Kort sagt: det unga gör idag, det kommer resten göra redan i morgon. 

Alla är olika; tribes inom generation Z

Varje generation består av ett antal subgrupper, eller tribes, med olika värderingar och behov, som man behöver förstå och kunna relatera till. I vår nya ungdomsstudie kommer att vi analysera tribes inom generation Z för att förstå hur grupperna skiljer sig, vad som får dem upprörda, engagerade och likgiltiga.

Vilka tribes finns inom generation Z? Hur tänker de kring livet och framtiden, för sig själva och världen i stort? Vad sätter de högst värde på? Hur ser de på engagemang och påverkan, på reklam och konsumtion? Var vill de jobba, vad lägger de tid och pengar på, och hur vill de själva göra skillnad? 

Vår forskning

Kairos Future har i snart 30 års tid studerat nya generationer unga. Nu tar vi pulsen på den generation som kommer sätta agendan för de kommande 40 åren. Genom att kombinera resultat från våra långtidsstudier av värderingar och livsstilar med en helt ny undersökning bestående av AI-stödd social medieanalys, intervjuer och enkätundersökningar mejslar vi fram den samlade bilden av generation Z. 

Vad kan du använda insikterna från studien till?

Att första generation Z på djupet är därför viktigt för alla, inte minst för företag och organisationer som: 

  • Har ambitionen att vara först med att förstå det nya, vilket är en av de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för organisationer idag.
  • Behöver förstå långsiktiga trender, skiften och scenarier som har betydelse för verksamheten på sikt.
  • Erbjuder varor och tjänster till unga – oavsett om man är ett privat företag eller offentlig verksamhet.
  • Vill engagera unga i eller för ett arbete eller en fråga, som politisk eller ideell organisation, opinionsbildare eller företag.
  • Rekryterar unga och behöver förstå deras livsval och prioriteringar bättre.

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så kan vi berätta hur.