Research Project

Generation Z och framtiden

Vilka är generation Z?
Generation Z är namnet på den unga generation som föddes från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet. De har beskrivits som den hopplösa generationen som är helt präglade av tiden efter 11 september och klimatkrisens genombrott. 

Att förstå generation Z på djupet är viktigt av flera skäl. Det främsta är att de per definition är framtiden. Det är de som kommer ta över inom en inte så avlägsen framtid. Och de påverkar agendan redan idag genom att vara de som för in det nya. Kort sagt: det unga gör idag, det kommer resten göra redan i morgon. 

Vår forskning
Kairos Future har i snart 30 års tid studerat nya generationer unga. Nu tar vi pulsen på den generation som kommer sätta agendan för de kommande 40 åren. Genom nya resultat från flera av våra studier av värderingar och livsstilar i kombination med vår omfattande undersökning från 2019 mejslar vi fram den samlade bilden av generation Z. 

Genom insamling av nya data har Kairos Future tagit fram 10 nya insikter kring Gen Z. Vi bjuder nu in er till en presentation och workshop kring detta för att utvärdera, stärka, och förnya era strategiska initiativ för att möta framtidens generation.

Vad kan du använda insikterna från studien till?
Att första generation Z på djupet är därför viktigt för alla, inte minst för företag och organisationer som: 

• Har ambitionen att vara först med att förstå det nya, vilket är en av de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för organisationer idag.

• Behöver förstå långsiktiga trender, skiften och scenarier som har betydelse för verksamheten på sikt.

• Erbjuder varor och tjänster till unga – oavsett om man är ett privat företag eller offentlig verksamhet.

• Vill engagera unga i eller för ett arbete eller en fråga, som politisk eller ideell organisation, opinionsbildare eller företag.

• Rekryterar unga och behöver förstå deras livsval och prioriteringar bättre.

Vill du veta mer?
Gen Z är den generation som kommer att sätta tonen för hur morgondagens samhälle formas. Att ha koll på och arbeta mot denna generation blir allt mer ett måste för att attrahera morgondagens medborgare, medarbetare och konsumenter.

Behöver du fördjupa din kunskap och få bättre insikt om hur man bör arbeta mot Gen Z? Ladda ned vårt prospekt med mer information om hur ni kan få bättre koll på Gen Z idag. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan, så skickar vi prospektet till dig.