Research Project

Löpande framtidskoll framtidssäkrar er verksamhet

Löpande Framtidskoll (LFK) förser chefer och ledningsgrupper med systematisk, skräddarsydd omvärldsanalys och framtidsspaning till en låg kostnad i tid och pengar.

Trygghet i mötet med framtiden
Sällan har det varit så uppenbart nödvändigt att försöka förstå framtiden. Forskning* visar också tydligt att organisationer som arbetar systematiskt med framsyn lyckas avsevärt bättre än andra. Den som har kunskap i tid kan agera, inte bara reagera. Men systematisk omvärldsanalys tar tid och kostar därmed pengar. Löpande Framtidskoll är en abonnemangstjänst för omvärldsbevakning, utformad för att beslutsfattare kostnadseffektivt ska få den kunskap som behövs för att framgångsrikt kunna leda sina organisationer i en tid av snabb förändring. Kvartalsvisa uppdateringar kring relevanta trender analyseras tillsammans med våra framtidsstrateger. Du får den koll du behöver på kortaste möjliga tid och till ett långt billigare pris än om ni skulle göra det i egen regi. 

Se filmen om Löpande Framtidskoll här.

Från nyhetsbrev till systematisk framtidssäkring 
För många beslutsfattare blir omvärldsanalys att läsa ännu ett nyhetsbrev, inte sällan skrivet utan särskild anpassning till de egna förutsättningarna. Att sedan dra slutsatser av och ta in de kloka insikterna i verksamhetsplaneringen kan vara svårt. Löpande framtidskoll omfattar stöd till den som vill ta framtiden in i verksamheten, genom övningar med medarbetare eller årliga översyner av befintliga planer. 

För Individen och Teamet  
Löpande Framtidskoll är en abonnemangstjänst anpassad för beslutsfattare och strateger, enskilt eller i team som ledningsgrupper av olika slag.

Löpande Framtidskoll Individ riktas till enskilda chefer eller beslutsfattare inom en enskild förvaltning eller avdelning. Individer mitt i det operativa som behöver hinna med framtidsanalys. Du väljer en av flera trendkartor beroende av ditt fackområde. Kostnaden för ett år beror på hur stor organisation ni är och börjar på 29  000 kr exkl moms. 

Löpande Framtidskoll Team riktas till organisationsövergripande verksamheter, t ex kommunledningar, bolagsledningar eller motsvarande. Det är ledningsorgan med ansvar för helheten, ofta i en organisation utan egen omvärldsanalytiker. I Team ingår en årlig översyn av befintliga strategiska dokument. Priset på LFK Team startar på 89 000 kr/år exkl moms. 

* Rohrbeck, R. and M. E. Kum (2018). "Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis." Technological Forecasting & Social Change(129): 105-116.

Om du vill ta hjälp av Löpande Framtidskoll för att lyckas bättre är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Här kan du ladda ner prospektet om Löpande Framtidskoll genom att fylla i formuläret.