Research Project

Löpande framtidskoll framtidssäkrar er verksamhet

Världen svämmar över av information. Löpande framtidskoll hjälper er att skilja signalen från bruset.

Samhället förändras snabbt. Omställning i form av digitalisering och höga hållbarhetsambitioner utmanar alla organisationer. De senaste decenniernas globalisering har dessutom kopplat samman världen, så att fler aktörer och faktorer än någonsin påverkar lokala verksamheters villkor. Det här gör omvärldsbevakning och analys strategiskt avgörande för alla som vill förstå och forma sin framtid. Löpande Framtidskoll är stöd och metoder för att utveckla spaningar till strategiska beslutsunderlag.


Exempel på en arbetsyta för omvärldsanalys. I de grå fälten bearbetas spaningar som användaren har samlat på sig över tid, formulerade på digitala post-its. Vilka spaningar är tecken på relevanta omvärldsförändringar och vad innebär de i så fall för oss?

Beprövade metoder i digitalt format – all omvärldsanalys på ett enda ställe
I mötet med över 1000 kunder har vi sett hur organisationer av alla storlekar strävar efter att bygga upp tillförlitliga processer för att förstå framtiden. Efter över 25 år av omvärldsanalys och processledning har Kairos Future en metodologi för att säkerställa systematisk omvärldsanalys. Nu har vi fört över metoderna till en digital arbetsyta, anpassad för kreativa processer, att användas enskilt eller i grupp. I Löpande framtidskoll ingår en arbetsyta för att kontinuerligt samla in och bearbeta spaningar, förädla dem till en trendkarta och sedan analysera konsekvenserna av det som sker.

Forskningen har visat att företag med framtidsberedskap har i genomsnitt 33 % högre lönsamhet och 200 % högre tillväxt av marknadsvärdet.*

Arbetsytan anpassas efter era behov
Löpande framtidskoll är avsedd för alla typer av organisationer som vill starta eller fördjupa sitt strategiska arbete med omvärldsanalys. Under cirka två möten kartlägger vi era behov och skräddarsyr sedan en arbetsyta, baserad på Kairos Futures verktygslåda. Designen utgår också från er organisations strategi- och planeringsprocesser: vem är mottagaren av omvärldsanalysen och vad ska ingå i olika leveranser för att passa befintliga rutiner? Instruktioner för alla arbetsmoment finns på arbetsytan likväl i korta videoklipp.

Stöd under första tiden
För att säkerställa att löpande framtidskoll blir en framgång ingår en tidsbank med 12 timmar konsultstöd och kvalitetssäkring, vilket motsvarar ett möte per månad. En tid efter leverans finns möjlighet till mindre justeringar av arbetsytan och tidsbanken kan förstås fyllas på löpande. 

Användare av ytan kan också fördjupa kunskaperna i omvärldsanalys i någon av våra utbildningar.

Vad kostar Löpande framtidskoll?
Priset varierar beroende på era behov som organisation, behöver ni många verktyg kan det bli fler arbetsytor. Prisintervallet sträcker sig mellan 60 000 kr och 120 000 kr.

Kontaktperson
Projektledare för Löpande framtidskoll är Olivier Rostang, juniorkonsult för Citizens & Societies. Hör gärna av dig till Olivier på olivier.rostang@kairosfuture.com, telefon 073 092 25 47.

*Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116