Research Project

Ingen undgår digitaliseringen

Dagens barn och unga har fötts in i en tid där digitaliseringen är en självklarhet. Barn får sin första mobiltelefon allt lägre ned i åldrarna och konsumtion, kommunikation, spel, informationsinhämtning samt socialt umgänge sker alltmer på nätet när och var som helst. Mobiltelefonen, datorer och surfplattor är ständigt närvarande i såväl arbetsliv som i hemmet och skolan.

Vi söker medarrangörer till vår framtidsstudie om digitalisering och lärande, läs mer om studien här.

Likväl som att dagens digitala verktyg är helt fantastiska i att underlätta tillvaron för oss ger de inte sällan upphov till frustration och distraktion, inte minst i skolan. Vissa menar att digitaliseringen i form av användandet av IT-verktyg har en negativ effekt på elevernas lärande, en uppfattning som får stöd av forskning på området (Se t. ex. en forskningsöversikt av Gabriel Heller-Sahlgren som är forskare vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning eller OECD-rapport, Students, Computers and Learning, Making the Connection, 2015).

I hela samhället pågår transformationen mot fler digitaliserade system och arbetssätt och det är osannolikt att just skolans verksamhet skulle undgå den transformationen. I det avseendet är vi fortfarande deltagare i en gigantisk lärandeprocess och utmaningarna kvarstår, inte minst i våra skolor. 

Kairos Future har i flera framtidsstudier intervjuat skolans intressenter kring användning av IT och digitaliseringen i skolan. Vi har i dem kunnat se en viss utveckling mot mer användning av IT-verktyg i undervisningen på ett mer avancerat sätt. Samtidigt finns väldigt stora skillnader i digitalisering mellan olika skolor. Diagrammet nedan visar vad lärare uppger att eleverna använder IT-verktygen till. Skillnaden är stor mellan 2011 och 2016 och inte minst läsplattornas intåg runt 2011 har bidragit till utvecklingen. Man har blivit bättre på att använda IT för:

  • Effektivare inlärning av baskunskaper (glosor, formler, faktakunskaper)
  • Övning i kritiskt och självständigt tänkande
  • Eget skapande, uppsatser, foton och film mm.
  • Samarbete, interaktion och dialog (elev-elev-lärare-andra skolor)

Gå med i Digitaliseringen och lärandet
För att ytterligare fördjupa förståelsen för skolans förhållningssätt till digitaliseringen och identifiera viktiga framgångsfaktorer och fallgropar vill vi nu göra en ny framtidsstudie om skolan, digitaliseringen och lärandet. Vi vill gräva djupare för att kunna bidra till utvecklingen av lärandet med hjälp av digitalisering och ta fram de mest framgångsrika exemplen samt konkreta åtgärder för att lyckas. 

Vi söker medarrangörer till studien och vill du veta mer så klicka här eller kontakta Göran Krafft, Partner och senior konsult.