Research Project

Möt framtidens hållbara resenärer

Strategiskt underlag för hållbar destinationsutveckling

Hållbar destinationsutveckling: den stora utmaningen och hur du möter den genom att förstå trenderna och resenärens perspektiv bättre.

Klimatförändringarna är en av de allra största påverkansfaktorerna just nu, inte minst för besöksnäringen. En förutsättning för att branschen ska kunna fortsätta utvecklas, och fler människor ska kunna ta del av allt det fantastiska som resande ger, är utveckling mot mer hållbara transporter – och hållbar destinationsutveckling. Men hållbarhet är ett begrepp som använts så flitigt och slarvigt att det är svårt att veta vad som egentligen menas. Det finns objektiva definitioner; enligt FN – en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi vet dock att olika resenärer lägger olika betydelse i begreppet. Många tycker det är en viktig fråga, men beter sig i praktiken väldigt ohållbart. Medan andra säger sig bry sig mindre om hållbarhetsmålen men cyklar ändå till blåbärsskogen under semestern och är i praktiken de mest hållbara av alla. Den här studien vill förstå resenärerna bättre och se hur de resonerar egentligen. Hur kan man som destination arbeta smart för att nå olika målgrupper med rätt budskap?

Fyll i dina uppgifter nedan, om du vill få mer information om denna studie och hur man kan delta.