Research Project

Drömsamhället

Förstå dagens unga, morgondagens vuxna

Dagens unga är morgondagens vuxna. Och de är annorlunda. De tycks röra sig i en annan värderingsriktning än tidigare generationer. Men vad drömmer de om när det gäller sitt eget liv? Och hur ser de på drömsamhället, politik, arbetsliv, konsumtion, engagemang mm? Hur kan det i sin tur komma att påverka vår framtid och din organisation?

I det här projektet samlade vi sex medarrangörer och deltagare som liksom vi ville förstå den unga generationen. Fokus i studien ligger på unga vuxna mellan 16 och 29 år (dvs. födda mellan 1987 och 2000) i Sverige, Kina, Ryssland, USA och Storbritannien och vi har kombinerat en enkätundersökning med social medieanalys och omfattande direktdialoger med unga.

Detta har inneburit en vidareutveckling av Kairos Futures snart trettioåriga historia av att göra värderingsstudier bland unga. 

Kontakta Cristina Lázaro Morales för mer information om studien.