Forskningsprogram

Framtidens skola och utbildning

Hur säkerställer vi att nästa generation får bättre förutsättningar än vi själva?

Knappast något annat område har fått så stor uppmärksamhet under senare år som skola och utbildning. Tiotusenkronorsfrågan tycks ständigt vara: ”Hur säkerställer vi att nästa generation får bättre förutsättningar än vi själva?” Samtidigt har vi i Sverige sett resultaten i Pisa-mätningarna sjunka som en sten.

Kanske frågan om framtidens utbildningssystem är mer relevant än någonsin. Under de senaste 20 år har snart sagt alla skolformer utsatts för stort yttre tryck. Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer, spelifiering, marknadifiering, globalisering och mycket mer har förändrat spelregler och förutsättningar i grunden.

Men det mesta talar för att detta bara är början. Fenomen som Khan Academy, TED och MOOCs har redan startat en transformation av utbildnings- och lärlandskapet. Hur kommer morgondagens utbildning och lärande se ut? Vilken roll kommer skolor, universitet, klassrum och lärare att ha i en värld där kunskap är gratis och träning är datorstödd? Där datorer rättar svenskauppsatserna bättre än människor? Och vad händer med vuxen- och fortbildning när den huggs upp och distribueras i form av utbildningssnacks?

Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. Nelson Mandela

I snart 20 år har vi arbetat med frågorna kring framtidens skola, utbildning och lärande. Vi har intervjuat elever och universitetsstuderande, föräldrar, lärare, arbetsgivare, professorer, personalchefer, experter, finansiärer, politiker och opinionsbildare. Vi har bl a analyserat hur rektorers fokus påverkar skolans resultat, vad värdet av IT i klassrummet är och hur studenter, professorer och allmänhet ser på den högre utbildningen. Och vi kommer fortsätta på det spåret.

Frågan är: ”Hur bör er träning och utbildning utformas för att dra nytta av och matcha den utveckling vi nu ser?”

Visste du att ”förmågan att förstå komplexa frågor och sammanhang” är den mest kritiska kompetensen när HR-chefer letar högskoleutbildad personal? Kairos Future/Högskola 2025