Marvin

Intelligence Automation Platform

Marvin hjälper dig att automatiskt hitta de viktigaste trenderna och mönstren i vilken textmängd som helst, oavsett källa eller datamängd. Marvin är en unik ”intelligence automation” plattform som bygger på Kairos Futures internationellt patenterade algoritmer. Marvin kan jobba med texter på vilket språk som helst, och hittar, utan att ha några antaganden om vad han ska leta efter, de mest relevanta insikterna, trenderna och mönstren.

Säg hej till Marvin

Marvin är en unik intelligence automation plattform, baserad på internationellt patenterade algoritmer och utvecklad av Kairos Future. En av Marvins unika förmågor är han självständigt och automatiskt identifierar trender och mönster i stora mängder data, som t ex bloggar, tweets, nyhetstexter, analytikerrapporter eller patentabstracts. Det betyder att analytiker inte längre behöver starta med hypoteser om vad de letar efter, Marvin hittar de mest värdefulla insikterna ändå. Och eftersom han inte har några förutfattade meningar så kan han också hitta sådant som människor förbiser. Marvin kan, utan träning, arbeta med data i vilket språk som helst, och har redan framgångsrikt hanterat över 15 språk.

Kundanpassade lösningar

Med start i Marvins förmågor i form av en uppsättning analys- och grafiska presentationsmoduler så utvecklar vi tillämpningar till enskilda kunder. Med stöd i Marvins förmåga att fånga svaga signaler och latenta trender och att klarlägga konsument- eller konkurrenslandskap så designar vi webbaserade lösningar till varje tänkbart behov, oavsett om det handlar om att förstå kund- eller tekniklandskap, hålla kolla på nya trender eller konkurrenters agerande.

Exempel på vad Marvin hittills gjort

Marvin har bidragit till värdefulla underlag i strategi- och affärsutveckling, produktutveckling, och tjänsteutveckling för många olika typer av företag och organisationer världen över. Han har t ex:
 

  • Skapat insikter kring kinesiska och brasilianska resebeteenden, efter att analyserat flera miljoner bloggar på uppdrag av UNWTO (World Tourism Organization) och European Travel Commission.

  • Skapat insikt i ryska medborgares attityder till och drömmar om hemmet, för ett inrednings- och möbelföretag i Ryssland

  • Kartlagt teknikområden och uppdragsgivarens och konkurrenternas varumärkesposition i dessa för ett ledande globalt teknikföretag, genom att analysera bloggar, analytikerrapporter och branschmedia

  • Spårat varumärkesdiskussionen kring ett nationsvarumärke på 12 olika marknader under flera år i rad, genom social medieanalys på uppdrag av en nationell myndighet