Verktyg för trendspaning och innovation

På Kairos Future är vi övertygade om att en av framgångsnycklarna i en hyperkonkurrensvärld är att teama upp människor med maskiner. Därför har vi också utvecklat egen teknologi och tjänster som hjälper våra kunder med detta.

Co:tunity

Co:tunity

Verktyg för kollaborativ innovation

Vill ni utveckla nya produkter eller tjänster, öka samsynen kring strategier, minska kostnader eller hitta nya kunder? Co:tunity är en unik plattform som kombinerar idégenerering och innovation med trendspaning och strategiarbete. Med Co:tunity kan vem som helst enkelt trendspana och utveckla nya idéer tillsammans med andra i ett och samma digitala verktyg.

Läs mer om Co:tunity

Dcipher

Dcipher

Accelererar insiktsarbetet med AI

Dcipher använder generativ AI och naturlig språkförståelse för att hjälpa dig att accelerera insiktsarbetet. Oavsett vilka textdata du arbetar med – öppna svar, media eller sociala media, patent, vetenskapliga artiklar eller pdf-dokument kan Dcipher importera, berika, analysera och automatisera textanalys och arbetsflöden utan en enda rad kod. Dcipher kan jobba med texter på vilket språk som helst, och hittar, utan att ha några antaganden om vad den ska leta efter, de mest relevanta insikterna, trenderna och mönstren.

Läs mer om Dcipher

Insight and Foresight Monitor

Insight and Foresight Monitor

Verktyg för att utforska och överblicka startup-företag

Vem skulle inte vilja ha en kontinuerligt uppdaterad 360-bild av hur det går i verksamheten, vad som händer i branschen eller ett visst område, vad konkurrenterna gör eller vart kunderna är på väg? Och att ha all information samlad på en enda interaktiv skärm där man kan interagera med data i realtid, borra sig ner i specifika frågeställningar och samarbeta med andra i tolkningen.

Läs mer om Insight and Foresight Monitor