Verktyg för trendspaning och innovation

På Kairos Future är vi övertygade om att en av framgångsnycklarna i en hyperkonkurrensvärld är att teama upp människor med maskiner. Därför har vi också utvecklat egen teknologi och tjänster som hjälper våra kunder med detta.

Co:tunity

Co:tunity

Verktyg för kollaborativ innovation

Vill ni utveckla nya produkter eller tjänster, öka samsynen kring strategier, minska kostnader eller hitta nya kunder? Co:tunity är en unik plattform som kombinerar idégenerering och innovation med trendspaning och strategiarbete. Med Co:tunity kan vem som helst enkelt trendspana och utveckla nya idéer tillsammans med andra i ett och samma digitala verktyg.

Läs mer om Co:tunity

Dcipher

Dcipher

Agile Analytics Platform

Dcipher hjälper dig att automatiskt hitta de viktigaste trenderna och mönstren i vilken textmängd som helst, oavsett källa eller datamängd. Dcipher är en unik Agile Analytics-plattform som bygger på Kairos Futures internationellt patenterade algoritmer. Dcipher kan jobba med texter på vilket språk som helst, och hittar, utan att ha några antaganden om vad den ska leta efter, de mest relevanta insikterna, trenderna och mönstren.

Läs mer om Dcipher