Kurs

What if 2040 – workshops om det svenska samhällsbygget

Det svenska samhällsbygget har alltid haft en skylt med "Arbete pågår" hängande över sig, och just nu är de orden mer aktuella än någonsin. Visserligen har Sverige redan förändrats mycket sedan peak folkhem på 70-talet men likväl har många av samhällets grundstrukturer rötter i efterkrigstidens verklighet. Idag är det dock tydligt att den Wind of change som besjöngs på 90-talet har hunnit forma om landskapet en hel del. Sökandet efter nya lösningar pågår i alla samhällssektorer och behovet av strukturerad framtidsanalys större än någonsin. Därför bjuds du in till tre intensiva framtidsdagar – Kairos Future: What if 2040.

Genom att teckna en bild av det sannolikt sannolika ökar vi vår kapacitet till kloka beslut och riktiga strategiska prioriteringar. Under tre intensiva heldagar skapar vi scenarier kring lika många stora spännande teman. Du kan välja en av dagarna, två dagar eller alla tre.

Kairos Future: What if 2040

 • Världsekonomin tycks inte följa samma principer som förr, hållbarhetskrav och automatisering ökar liksom protektionism, global regelharmonisering och ambitioner om en cirkulär bioekonomi. 

  Exempel på frågeställningar under workshopen:
  – Hur går kampen mellan nationer & globala plattformsbolag?
  – Hur blir livet efter minusräntan och vad blir av försöken till global regelharmonisering kring skatter och finansmarknaden?
  – Vad innebär övergången från fossilekonomi till bioekonomi, från linjär till cirkulär ekonomi? Och hur påverkar det företag och maktordning?
  – Vad sker med ägandet, av allt från privata prylar till ”the commons”?
  – Hur långt går servicifieringen, hur påverkas näringslivets ekosystem och hur viktlöst kan värdeskapandet bli? 
  – Vilka nya affärsmöjligheter kommer i dagen när samhället transformeras?
   
 • Maktordningen utmanas, i geopolitiken såväl som ifråga om företag versus förtroendevalda, unga versus äldre och vad händer när brist och tillgång till råvaror och arbetskraft drabbar världens länder väldigt olika?
   
  Exempel på frågeställningar under workshopen:
  – Hur mår demokratin efter tre decennier av samhällstransformation?
  –  Vad sker med geopolitiken när klimatet förändras, fossilekonomin överges och tillväxten är som snabbast i öst och syd?
  – Hur går kriget mellan nationalism och internationell samverkan när globala utmaningar kräver samsyn och solidaritet?
  – Har protektionismen en framtid när tillväxten hotas av kompetens- och resursbrist?
  – Vilka segrade i kulturkriget mellan normbejakande neokonservativa och normkritiska vänsterliberaler – eller blev det någon annan idé?
  – Vad händer med näringslivets näringskedja, hur stor blir plattformsföretagens makt?
  – Vilken relation har företagen och nationalstaten när klimat- och resursutmaningar tvingar fram hårdare politiska prioriteringar?
  – Hur fungerar framtidens globala maktapparat efter kriser i FN och WTO?
   
 • Tekniken fortsätter att leverera nya möjligheter till resursoptimering, hälsa och automatisering medan etiken och jämlikheten har svårt att följa med, vilket i sin tur påverkar tilliten mellan människor. 

  Exempel på frågeställningar under workshopen:
  – Vad sker med människors jämlikhet när individens köpkraft avgör tillgången till biohacks, implantat och dyra vårdbehandlingar?
  – Vad är konsekvensen av några kan leva (nästan) för evigt?
  – Hur påverkas juridiken när AI tar över beslutsfattande och handläggning?
  – Hur ska vården prioriteras när möjligheterna är gränslösa men inte resurserna?
  – Hur påverkar tekniken förutsättningarna för att leva i hela landet?
  – Vad betyder integritet, tillit och professioners autonomi i praktiken när resursoptimering inom arbete, vård och undervisning underlättas av olika typer av övervakning?
  – Vilken roll spelar robotar i det offentligas leverans av tjänster?
  – Hur påverkas synen på ”den andre” – rättigheter och skyldigheter etc. - när kompetens blir en ännu större utslagningsfaktor i samhället?

Frågan för dessa heldagar är helt enkelt: Vart är vi på väg?

Som deltagare ingår du i ett av flera team som under åtta timmar lär, reflekterar och analyserar dagens skeenden och morgondagens realiteter, processledda av våra erfarna framtidsstrateger.

Från det gamla till det nya normala
Efter en inledande föredragning om det gamla normala – en återblick på de grundstrukturer och dynamiker som varit förhärskande fram till nyligen – tar vi med hjälp av Kairos Futures omfattande verktygslåda och trenddatabas fram de förändringar som mer än andra formar Sverige i världen mot 2040. 

Scenarier – flera framtider
Med en tidshorisont om 20 år finns många osäkerheter, därför är det scenarier som ska skapas – möjliga framtider som beskriver flera potentiella skeenden. Räkna med massor av ny kunskap, nya perspektiv och många intressanta tillskott i ditt nätverk.

En rapport från framtiden, ett nätverk i samtiden
Framtidsdagarna resulterar i bilder på en hög systemnivå som beskriver det nya normala i Sverige 2040: Hur kan framtidens ekonomiska, sociala och politiska dynamiker se ut? Allt sammanfattas sedan i en skriftlig rapport som ger ovärderlig input till alla som vill bygga hållbara, framtidssäkra strategier för sin organisation – eller varför inte för framgångssagan Sverige? Självklart kan vi också erbjuda en föredragning hos er, med eller utan workshop, pris på förfrågan.

Efter framtidsdagen är du välkommen att delta i en avslutande middag tillsammans med övriga deltagare i Kairos Futures lokaler, även det en möjlighet till nätverksbyggande.

För vem?
Den här workshopserien vänder sig till dig som är nyfiken på att förstå samhällsutveckling i stort och som passionerat vill diskutera framtidsfrågor för det egna intresset eller ur ett professionellt perspektiv.

Den kan hjälpa dig som sitter på strategiska beslut oavsett bransch, position eller storlek på organisation att bättre förstå vart vi är på väg i dessa turbulenta tider. Du kan delta i en workshop eller vara med i hela workshopserien. Du behöver inga förkunskaper för att delta, bara ett brinnande intresse för samtiden och framtiden.

Pris: 8 600 SEK exkl. moms

Anmäl dig
Anmäl dig
Anmäl dig

Anmäl ditt deltagande till en eller flera workshops här ovan. Varje heldag inkl lunch och middag kostar 8 600 kr ex moms. Boka alla tre workshops för 23 000 kr ex moms.

För mer info, kontakta

Erika Charbonnel

Sales Manager

Kommande kurser