Kurs

Omvärldskoll: trender inom besöksservice och digitalisering

Pandemin har accelererat digitaliseringstrenden och förväntningarna på besöksservice har förändrats. Det är därför viktigare än någonsin att förstå vilka förändringar som kommer att bestå och vad besökarna kommer att förvänta sig efter pandemin.

Digitaliseringen påverkar våra förväntningar på snabb och korrekt service. Vårt möte med ny teknik som artificiell intelligens, machine learning och fysiska robotar kommer att påverka besöksservicen mot 2030. Under en förmiddag presenteras trender inom digitalisering och besöksservice, samt prognoser kring vilken grad de traditionella serviceyrkena troligtvis kommer att automatiseras och vilka nya kompetenser som behövs. Vi workshopar och resonerar kring förändringar i sättet vi möts och insikter hur framtidens gäst kommer att värdera värdskap när människa möter maskin. 

Var med i vår tretimmarsworkshop där ni får möjlighet att se vilka konsekvenser nya tekniska verktyg och automationen kan få på framtidens värdskap i just din organisation.

Pris: 2 990 SEK exkl. moms

Online Anmäl dig

Datum: 26 mars 2021
Tid: Kl 09.00-12.00
Upplägg: 
Introduktion  och tre pass med 15-20 min föreläsning och 30 min grupparbete samt avslut.
Plats: Online
Pris:
En person: 2 990 kr/person
Två personer: 2 490 kr/person
Tre personer: 1 990 kr/person

Anmälan är bindande men inte personlig, alla priser är exklusive moms. 

För mer info, kontakta

Erika Charbonnel

Sales Manager