Kurs

Framtidens skolledare

Dagens rektorer och skolledare står inför större, och mer komplexa, utmaningar än någonsin tidigare. Som ett svar på detta har vi, tillsammans med FranklinCovey, nu skapat ett anpassat ledarskapsprogram som riktar sig till skolledare av alla slag.

Hur ska den svenska skolan förändras för att hitta rätt i en ny tid? Svaren på den frågan kommer inte komma uppifrån, från regering och nationella organ. Det finns inga universallösningar eller silverkulor. En positiv utveckling behöver istället börja genom att söka möjligheter i den nära verksamheten, utifrån den lokala kontexten och de lokala förutsättningarna. 

För detta krävs ett tydligt lokalt ledarskap, kompetensutveckling och ett starkt stöd till rektorer och skolledare. Skolforskare har visat att en av de faktorer som har störst betydelse för om en skola lyckas bra i förhållande till förutsättningarna är ledarskapet. Det ställs nu extremt höga krav på detta område, men samtidigt är möjligheterna till anpassad kompetensutveckling för skolledare mycket begränsade. Det vill vi råda bot på.
 
Under kursen arbetar vi utifrån två kontrasterande perspektiv på ledarskap och utveckling. Dels inifrån-och-ut – genom självledarskap och dina unika förutsättningar som individ. Dels utifrån-och-in – genom förståelse för omvärldens, och den komplexa verklighetens krav på din verksamhet, och dig själv som ledare.

För vem?

Programmet riktar sig  till skolledare av alla slag. Eftersom utbildningen delvis syftar till att skapa ett varaktigt lärande nätverk av människor är det särskilt lämligt att gå utbildningen i en större grupp från en och samma orgnaisation, alternativt i mindre grupper från olika organisationer.

Innehåll

Programmet sträcker sig över ett år och innehåller delar som: 

  • Självledarskap – förmågan att leda sig själv, skapa mål och visioner och att prioritera
  • Synergiskapande samarbete – hur vi samverkar med andra på högsta möjliga nivå och skapar nya och bättre resultat
  • Förtroendets fart – hur vi på ett effektivt sätt täpper till förtroendegap i organisationen och ger alla medarbetare verktyg för att bygga förtroendefulla relationer. Relationer som gör oss mer effektiva och leder till högre motivation och bättre resultat
  • Omvärldsanalys – en grundkurs i omvärldsanalys som är anpassad till de förutsättningar som ledare inom skola och utbildning har att förhålla sig till
  • Framtidens skolledare – redskap för att kunna leda och fatta beslut oavsett omgivning och miljö. Genom teori och utmanande övningar kommer vi lära känna komplexiteten i vardagen, omfamna den och göra den till vår ledsagare.
  • Fallstudier – vi utgår er egen verklighet och arbetar med exempel och erfarenheter som ni i gruppen själva väljer att lyfta in
  • Nätverksbyggande – Som deltagare får ni möjlighet att ingå i ett spännande nätverk av skolledare som kommer hålla ihop under hela utbildningsåret, och förhoppningsvis under lång tid därefter.
  • Certifiering: Intern tränare – Under utbildningen erbjuds ni som deltagare att certifiera er för att själva kunna vidareutbilda era medarbetare i flera av momenten. Framtidens skolledare avslutas med denna certifiering och diplomceremoni

På förfrågan

INTRESSEANMÄLAN
Programmet kan anpassas och skräddarsys efter specifika behov. Kontakta Daniel Lindén för mer information och intresseanmälan till denna utbildning. 

 

Kommande kurser