What's On 2022

Föreläsning på förfrågan

What's On 2022

Sällan har världen ändrats så mycket på så kort tid och hur går vi vidare nu? Vilka blir 2022 års trender?

Varmt välkommen till en trendspaning som ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera kommande år.

Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.

Föreläsningen hålls av Kairos Futures senior partner Erik Herngren som har mycket lång erfarenhet som konsult inom lednings-, strategi- och framtidsfrågor.

Föreläsningar