Växla upp förmågan att möta unga

Föreläsning på förfrågan

Växla upp förmågan att möta unga

Med utgångspunkt i vår senaste ungdomsstudie ”Drömsamhället” (2016) ger vi dig insikterna för att framgångsrikt möta unga.

Har du svårt att attrahera unga till din organisation eller verksamhet? Vet du allt du behöver veta om morgondagens medborgare och konsumenter? Med utgångspunkt i vår senaste ungdomsstudie ”Drömsamhället” kan vi hjälpa er att förstå ungas värderingar, drömmar, rädslor och prioriteringar. För att ni ska få tid att reflektera över konkreta slutsatser för just er organisation erbjuder vi en föreläsning med anslutande workshop där vi hjälper er att skapa konkurrensfördelar för talangkriget.

Under våren 2016 genomförde Kairos Future sin senaste värderingsstudie av unga i åldersgruppen 16-29 år (dvs. födda 1987-2000) i Sverige. Studien täcker in ungas syn på samhället i stort, synen på framtidens arbetsmarknad, hur nöjd man är med livet, vad som kännetecknar idealsamhället, vilka drömmar man har, vad man oroar sig över och mycket mer. Den kombinerar en kvantitativ enkätstudie med drygt 1 200 svar med en online-fokusgrupp och en online-panel.

Ladda ner en sammanfattning av studien här.

Vi erbjuder nu tre olika paket på temat ”Växla upp förmågan att möta unga”, baserade på studien.

  • Föreläsning, 60 minuter

Vi kommer till er och presenterar de viktigaste insikterna från studien.

  • Föreläsning + workshop (ca 3 timmar)

Vi inleder med en 60 minuters föreläsning om resultaten och följer upp med en konsekvensworkshop på 2 timmar där deltagarna får arbeta i mindre grupper med att analysera och diskutera vad insikterna betyder för just er. Tillsammans tar vi fram idéer och/eller lösningsförslag kring hur organisationen framgångsrikt kan lyckas med att attrahera och behålla unga medarbetare. Genom kombinationen av föreläsning och komprimerad workshop som bygger på våra välbeprövade metoder får deltagarna en chans att transformera insikt till avsikt och handling.

  • Föreläsning + heldagsworkshop (ca 6 timmar)

Vi inleder med en 60 minuters föreläsning om resultaten och följer upp med en konsekvensworkshop där deltagarna får arbeta i mindre grupper med att analysera och diskutera vad insikterna betyder för just er. Tillsammans tar vi fram idéer och/eller lösningsförslag kring hur organisationen framgångsrikt kan lyckas med att attrahera och behålla unga medarbetare. Vi gör en GAP-analys för att få en överblick över hur pass redo verksamheten är att möta kraven från de unga och inom vilka områden finns det rum för förbättring. Till sist vidareutvecklar och prioriterar vi idéerna från förmiddagen till mer konkreta förslag som kan tas vidare internt. En dokumentation av resultaten ingår.

Är du intresserad av att boka ett paket på temat "Växla upp förmågan att möta unga"? Fyll i din epost, ditt telefonnummer i formuläret, samt vilket paket du är intresserad av så kontaktar vi dig!

Föreläsningar