Unga och framtiden

Föreläsning på förfrågan

Unga och framtiden

Många unga har en stor oro för sin framtid. Kommer Generation Z att få jobb? Kommer de att vara friska? Vilket samhälle kommer de att behöva bygga i sviterna efter Coronapandemin? Är det nya utmaningar eller är det de gamla vanliga? Eller står de inför ett stort paradigmskifte som de kommer att behöva hantera?

Sedan vår rapport ”Allt går igen och ändå inte”, som kom ut 2002, har Kairos Future förutspått en kris runt 2020 som framför allt kommer träffa och inverka på ungas värderingar. Nu står vi kanske inför den här krisen, ett resultat inte bara av ett virus utan av svikande institutioner, bristande resurser och ett kraftigt behov av nytänk. Vi menade 2002 att denna kris skulle medföra förändringar i skala med hur Europa kom att ställas om efter andra världskriget, och att det framför allt blir ungas uppgift att hantera situationen, unga som då knappt var födda. Med detta i åtanke har vi kallat Generation Z för de ”nya 20-talisterna”, den generation som blir ansvarig för att bygga nytt när den gamla världen skakas om i grundvalarna.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Föreläsningar