SveSamFram 2021: Läget i landet – tecken i tiden

Föreläsning på förfrågan

SveSamFram 2021: Läget i landet – tecken i tiden

Värderingsförändringar och åsiktstrender 2021 och framåt. Vad säger oss den 65-åriga värderingsutvecklingen om hur 2020-talet blir? Vilka frön till helt nya samhällsförändringar kan vi hitta? Vad är svenskarnas syn på samhällsutvecklingen de kommande åren?

Med data om svenskarnas värderingar och attityder så långt tillbaka i tiden som år 1955 genomför Kairos Future årligen studien ”Svenskarna, Samtiden, Framtiden”. Undersökningen är ett ovärderligt redskap för att förstå sig på långsiktiga värderingsförändringar såväl som tidiga tecken på vad som rör sig i folkdjupet. Vad säger oss den 65-åriga värderingsutvecklingen om hur 2020-talet blir? Vilka frön till helt nya samhällsförändringar kan vi hitta? Vad är svenskarnas syn på samhällsutvecklingen de kommande åren?

Under föreläsningen berör vi teman, trender och tendenser inom politik, livsstilar, miljö och inte minst synen på framtiden.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
 

Föreläsningar