Organisation, ledarskap och arbetsliv efter Corona

Föreläsning på förfrågan

Organisation, ledarskap och arbetsliv efter Corona

Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Många upptäcker såväl utmaningar som fördelar med nya arbetssätt, med potential för en förändrad syn på hur vi leder och organiserar arbete i många branscher.

För att hjälpa er att hantera de rörelser som nu sker i er organisation erbjuder vi tre föreläsningar som belyser nya förutsättningar, framgångsfaktorer och sannolika förändringar i arbetslivet före, under och efter Corona. Värdefullt vetande för alla med personalansvar och i ledande positioner.

Här finns tre perspektiv av föreläsningen att antingen välja mellan eller att få en genomlysning av alla tre perspektiv samlat.

Framgångsrika organisationskulturer och Generation Z:s värderingar kring arbete
Att olika organisationer har olika kulturer är ingen nyhet, inte heller att kultur också beror på bransch. Men vad är det som får olika organisationskulturer att vara framgångsrika i att prestera, innovera och attrahera? I vår studie om organisatoriska framgångsfaktorer kartlades olika organisationskulturer utifrån en undersökning bland företags- och organisationsledare i olika branscher. Genom att jämföra organisationer med liknande kulturer kan vi nu presentera vad som gör några organisationer mer framgångsrika än andra. I föreläsningen presenteras också vad Generation Z efterfrågar i arbetslivet när de blir medarbetare under 20-talet. Deras arbetslivsvärderingar skiljer sig en del från tidigare ungdomsgenerationer och hur kommer företag och organisationer ta emot dem när den dagen kommer?

Nya villkor för arbetslivet: aktivitetsbaserat arbete på riktigt
Vi möts regelbundet på distans, via digitala möten. Var och en förväntas ta ansvar för att sköta sina åtaganden och leverera enligt plan. Ledarskap och kollegialt samarbete sker på distans med helt andra möjligheter till spontana möten och plötsliga idéutbyten. Begreppet ”aktivitetsbaserade arbetssätt” (ABW, acitivity based working) som varit uppmärksammat det senaste decennier får nya konsekvenser. Hur ska man hantera detta och vad innebär det för företag och organisationer på lång sikt? Vill vi behålla de nya arbetssätten eller vill vi snarast återvända till det gamla – om det ens är möjligt? Föreläsningen belyser den omställning som pågått de senaste åren, bland annat baserat på Kairos Futures rapport ”Morgondagens digitala arbete och arbetssätt” och fyller på med de nya utvecklingarna som helt ställt om vardagen för de allra flesta.

Att leda och fatta beslut i en komplex och föränderlig tid
Många ledare och organisationer saknar tydliga modeller för att navigera i balansen mellan tillvarons ”fasta och beständiga” villkor och dess mer ”rörliga och föränderliga” aspekter. Beslutsfattandet blir lätt antingen för stolpigt och byråkratiskt eller för löst och osammanhängande. Under denna föreläsning kommer du att bli introducerad till ramverket Cynefin, ett alltmer uppmärksammat och välbeprövat verktyg för att stödja det praktiska beslutsfattandet i alla typer av organisationer. Cynefin hjälper dig att definiera verkligheten utifrån fem beslutsdomäner. En av dessa domäner är den ”komplexa” – och här kommer vi fördjupa oss i framgångsfaktorer, metoder och verktyg som är särskilt viktiga i tider av oförutsägbarhet och snabb förändring.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Föreläsningar