Det hälsosmarta hemmet: Nära liv – Nära vård

Föreläsning på förfrågan

Det hälsosmarta hemmet: Nära liv – Nära vård

Med hemmet som primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso- och vårdlandskapet. Om hemmet som hälsohem, vårdhem och logistikpunkt för nära liv i nätverkssamhället.

Det handlar om en helhet som sträcker sig mellan de båda virtuella polerna eHandel och eHälsa och diverse etablerade och tillkommande tjänster däremellan.En föreläsning för politiker samt offentliga och privata aktörer som har ambitionen att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i ett allt smartare samhälle. 

Föreläsningen är en del av resultatet av ett projekt som Sveriges Arbetsterapeuter och Kairos Future har genomfört under första halvåret 2018. Kairos Future har parallellt bedrivit projekt kring liknade frågor tillsammans med Tamro och Hyresbostäder Norrköping. Mellan de olika projekten har samverkan och kunskapsöverföring skett vid ett flertal seminarier och workshops. I flera av dessa seminarier har ett antal mycket namnkunniga experter och forskare medverkat. De har representerat flera olika områden, exempelvis gerontologi, boende - från arkitektur till tillgänglighet och att bygga hållbart, medicinsk etik och arbetsterapi.

Under föreläsningen varvar vi teori med praktiska övningar.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Föreläsningar