Generation Z

Föreläsning på förfrågan

Generation Z

Förstå unga Generation Z från våra olika undersökningar gjorda i juni 2019 om värderingar och om worklife tribes i januari 2020. Vi har gjort ungdomsundersökningar sedan starten av Kairos Future, och i dessa senaste har vi nu kartlagt Generation Z och hur de tänker som medarbetare, kunder eller medborgare i olika tribes, eller undergrupper.

Generation Z är den nya unga generationen född mellan 1995 och 2005, som kommer att ta över världen. De skiljer sig rejält värderingsmässigt från sina storasyskon Millenials, och flera av dem pekar med hela handen mot tydliga globala mål, men också om hur de vill leva i det lilla, vardagliga. Men alla GenZ:are är inte som svenska Greta Thunberg. Vilka är de då? Hur tänker de? Vad vill de? Vad drömmer de om? Hur tänker de som inte syns och hörs? 

Vi har intervjuat 1 000 ungdomar i juni 2019 för att mejsla fram värderingar, och 500 ungdomar i januari 2020, för att titta närmare på hur de ser på sitt framtida arbetsliv. Eftersom denna generation är betydligt bredare och spretigare än någon tidigare generation, har vi därför dessutom för första gången studerat Generation Z i olika tribes, eller undergrupper, för att bättre förstå hur olika de faktiskt är inom samma generation. 

Många unga är övertygade om att deras generation kommer att få det sämre än sina föräldrar. I Sverige oroar sig unga allra mest över miljöförstöring och klimathoten, medan krig och terrorism toppar listan för unga i andra länder. Samtidigt är drömmen om det lilla livet stor i Sverige (att få bra jobb, hitta den rätta och få barn och familj).

Sedan starten har Kairos Future studerat och undersökt unga, och vet hur de är som konsumenter, kunder, medarbetare, chefer och samhällsmedborgare, och hur de skiljer sig från tidigare generationer. Resultaten från våra studier och undersökningar kan kombineras på flera sätt och inrikta sig på en mängd olika områden t ex generella Generation Z-värderingar, eller specifikt om Generation Z i arbetslivet och hur man attraherar och behåller dem. 

Den här föreläsningen passar alla företag och organisationer som är intresserade av värderingar, unga, eller generellt framtidsorienterade; som inspiration, diskussion eller som grund till strategiarbete. Ungdomarna skapar ju framtiden.

Föreläsningar