Konsumenter i kris

Föreläsning på förfrågan

Konsumenter i kris

I takt med att Coronakrisen bredde ut sig fann sig allt fler människor runt om i världen i en helt ny verklighet: fysiskt avskurna men virtuellt uppkopplade.

Människor utvecklade nya beteenden och strategier för att ta sig igenom de svåra omständigheterna, från mörk humor och avslappnande ritualer till att hitta nya sätt att jobba, förkovra sig, utöva hobbies och umgås. Krisen skapade både kort- och långsiktiga förändringar i hur människor tänker, agerar och spenderar. Och de delar sina nya erfarenheter på nätet.

Vad gör då människor medan de övar på "social distansering", tvättar händerna noggrant och undviker pendling? Vad och hur konsumerar de? Och vad kan företag och organisationer göra för att hjälpa dem genom dessa svåra tider? 

För att svara på dessa frågor har vi genomfört en studie där vi med hjälp av de senaste AI-baserade verktygen bl a analyserat miljontals inlägg i sociala medier från olika håll i världen. Människors berättelser har tematiserats och strukturerat i tydliga kartbilder.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Föreläsningar