Hur attrahera och behålla tech-talanger?

Föreläsning på förfrågan

Hur attrahera och behålla tech-talanger?

Hur attraherar, onboardar och behåller man dagens och framtidens talanger inom tech? Den här föreläsningen går igenom techtalangers preferenser för arbete och karriär, och matchar det med framtidens organisationsformer.

Många företag uppger att de utmanas av brist på kompetens inom tech. Samtidigt är dagens techtalanger i stor utsträckning morgondagens samhällsbyggare och viktiga för företag och organisationer att engagera i sina verksamheter. Parallellt utvecklas många organisationer mot mer decentraliserade strukturer och bygger allt mer på agilt samskapande, inte minst inom det begynnande web3.0-paradigmet.

Den här föreläsningen beskriver hur man attraherar, onboardar och behåller dagens techtalanger. Underlaget bygger på Kairos Futures och Nexers omfattande research om techtalangers karriärsdrömmar och önskemål från sina arbetsgivare.

Dessutom behandlas vad decentraliserat organiserande betyder för kompetensförsörjning och ledarskap. Till exempel, hur onboardar man en nyanställd när det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning för en plats i en plats i en hierarki? Hur håller man paradoxen att sätta en tydlig riktning för kollektivet och samtidigt låta individer ta initiativ och utvecklas?

Vi går också igenom vad vi kan lära oss av platser där många techtalanger befinner sig på sin fritid och i mångt och mycket formar sina preferenser för samarbete. Vad kan vi till exempel lära oss från gaming och Burning Man?

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

Föreläsningar