Fyra perspektiv på ett samhälle i förändring

Föreläsning på förfrågan

Fyra perspektiv på ett samhälle i förändring

Under denna föreläsning presenterar vi fyra olika perspektiv på det nya normala, resultat från olika projekt under våren 2020 och tankar runt tiden efter pandemins järngrepp. Vi utgår från färska studier och analyser som gjorts under Coronakrisen.

Ledarna: Ända sedan mars 2020 har vi vecka för vecka frågat vårt nätverk av beslutsfattare i näringsliv och samhälle hur de ser på krisen och vilka scenarier de planerar för post-corona. Vi presenterar de viktigaste resultaten från denna långtidsstudie, med fokus på hur coronakrisen förändrar förutsättningarna för samhälle och näringsliv. 

Medborgarna: Hur påverkas förtroendet för olika instanser av krisen? Hur kommer krisen att påverka samhällsengagemanget?  Hur förändras tidsperspektiv och prioriteringar?

Konsumenterna: Hur reagerar konsumenter i krislägen? Presentation av en netnografisk undersökning. Vilken typ av konsumtion gick upp, vilken efterfrågan gick ner? Och vilka nya vanor kommer bestå när den akuta krisen är över?

Resenärerna: Hur påverkas resandet av de erfarenheter som gjorts under pandemin? Under vilka förutsättningar får vi, kan vi, vill vi resa? Finns branschen kvar? Och vad händer med alla de som jobbar i branschen?

Välj ett eller flera teman och skräddarsy er egen Framtidsdag!

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Föreläsningar