Framtidens attraktionskraft

Föreläsning på förfrågan

Framtidens attraktionskraft

Där arbetet tidigare var livets centrum och hade stor betydelse för identitet, umgänge och social tillhörighet blir det nu mer avgränsat från fritiden. Så om det inte längre handlar om identitetsskapande och social tillhörighet – vad söker dagens unga talanger efter hos en arbetsgivare?

Vad vill unga egentligen ha och hur kan du som arbetsgivare erbjuda det?

Synen på vad som är en attraktiv arbetsgivare förändras ständigt. Där arbetet tidigare var livets centrum och hade stor betydelse för identitet, umgänge och social tillhörighet blir det nu mer avgränsat från fritiden. Så om det inte längre handlar om identitetsskapande och social tillhörighet – vad söker dagens unga talanger efter hos en arbetsgivare?

Kairos Future har under våren 2018 ställt frågor om arbetsliv, kompetensutveckling och stress till 5 000 personer mellan 18 och 35 år som är på väg in i eller i arbetslivet. Resultatet innehåller information om allt ifrån vad sjuksköterskor tycker om kompetensutveckling till vad ingenjörer anser om stress på arbetsplatsen.

Känner du igen dig i svårigheten att attrahera unga medarbetare? Eller upplever du en kulturkrock mellan äldre och yngre på din organisation? Med utgångspunkt i studien kan vi tillsammans med er navigera det nya arbetsmarknadslandskapet och de nya arbetstagarna.

Är du intresserad av att boka den här föreläsningen? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Föreläsningar