Att attrahera och behålla kvinnliga ledare

Föreläsning på förfrågan

Att attrahera och behålla kvinnliga ledare

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera chefer det närmaste decenniet. Hur kan arbetsgivare attrahera kvinnliga ledare och få dem att stanna?

Trots att jämställdhet i arbetslivet är hett debatterat är det fortfarande män som dominerar på chefspositionerna och i styrelserummen. Många studier pekar på att en ökad mångfald skapar ökad lönsamhet och den tillgängliga kandidatbasen av både män och kvinnor kommer att behöva utnyttjas för att klara framtidens chefsförsörjning.

Presentationsmaterialet bygger på Kairos Futures omfattande studie om kvinnliga ledare ”Stjärnkraft” där drygt 1800 kvinnliga ledare har besvarat en omfattande enkätundersökning. Presentationens huvudpunkter är:

  • Kvinnliga ledares attityder och erfarenheter kopplat till deras karriärer
  • Vilka faktorer som är avgörande för att få kvinnliga ledare att stanna hos en arbetsgivare
  • Hur arbetsgivare attraherar kvinnliga ledare
Lär mer om studien Stjärnkraft här.
 
Är du intresserad av att boka den här föreläsningen för ett event eller kick-off i din organisation? Fyll i din epost och ditt telefonnummer i formuläret så kontaktar vi dig!

Föreläsningar