Webinar om innovation

Webinar

Webinar om innovation

I takt med att konkurrensen hårdnar och ny teknik och nya affärsmodeller omstöper bransch efter bransch verkar suget efter innovation i stort och smått växa i styrka. Frågan är dock hur långt det nått i praktisk handling, hur många företag lever det som akademiker, konsulter och visionärer lär? Det var denna fråga vi hade när vi runt nyåret 2015 genomförde en undersökning bland företagsledare inom ett tvärsnitt av branscher inom svenskt näringsliv. 

På webinariet diskuterar vi resultaten från undersökningen där 200 ledare i svenska företag sagt sitt om innovation i teori och praktik. Hur bra är dom på innovation, vilka  är de mest framgångsrika modellerna för innovation, och hur ser satsningarna inom företagen ut framöver?

Anmäl dig till det kostnadsfria webinariet här