Vem är dagens konsument? – Tribal Close Up

Seminarium

Vem är dagens konsument? – Tribal Close Up

Vem är dagens konsument egentligen? Vi är inte längre passiva mottagare av produkter, tjänster, erbjudanden och kommunikation utan själva budbärare, medskapare och deltagare i alltmer nischade mikrokulturer. Digitalisering, förändrade beteenden och nya strukturer gör att traditionell segmentering inte förmår fånga nutidens snabba och komplexa konsument. För att kunna analysera dagens marknader behövs nya verktyg.

På nästa Sally says-seminarium ger Jörgen Jedbratt, en av grundarna till Kairos Future, och Carl Strand, en up-date kring några av de senaste konsumenttrenderna. De berättar också om Tribal Close Up – den metod för marknadsundersökning man utvecklat tillsammans. Tribal Close Up låter dig lära känna våra moderna ”tribes”, deras behov och vardag, och hjälper dig utveckla konsumentnära strategier.

Läs mer och anmäl dig här!

Long Tall Sally, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg