Valet 2030: Politikens stridslinjer när världen är upp och ner?

Event

Valet 2030: Politikens stridslinjer när världen är upp och ner?

Seminarium i Almedalen

Kina går redan i år om USA som världens största ekonomi. Vetenskap och innovationer kommer i ökad utsträckning från utvecklingsländerna, som sätter helt nya standarder för pris och prestanda. Kvinnorna är sedan länge i majoritet vid universiteten, och blir allt fler bland såväl professorer som chefer i näringsliv och offentlig sektor. Och bland utrikesfödda är andelen högskoleutbildade högre än bland de infödda svenskarna. Inom allt fler områden får gamla föreställningar stryka på foten. Vad händer om trenderna fortsätter? Vilka frågor står då på den politiska dagordningen 2030? Och vilka frågor borde valet därmed handla om i år? Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna. Med oss har vi flera namnkunniga debattörer och tänkare.

I panelen: Claes Hemberg, ekonom, Avanza Bank, Christina Gellerbrant Hagberg, Generaldirektör, CSN, Lotta Gröning, Krönikör, Expressen.

Föreläser och modererar gör Mirja Benkovic Cedercrantz och Erik Herngren, Kairos Future. 

Är du inte på plats kan du följa seminariet live på www.kairosfuture.com/se/info/almedalen

Teaterskeppet, Visby hamn

Är du inte på plats kan du följa seminariet live på www.kairosfuture.com/se/info/almedalen