Travel Signs

Event

Travel Signs

När kommer det internationella resandet till Sverige igång igen? Vid sex tillfällen rapporterar vi om spaningar från fem utlandsmarknader och diskuterar tillsammans med näringen slutsatser för strategisk planering och marknadsföring.

För att besöksnäringen ska kunna göra det mesta möjliga av situationen under pandemin är det viktigt att så tidigt som möjligt förstå när det internationella resandet till Sverige tar fart respektive bromsas igen av något skäl. Kairos Future följer därför ett antal indikatorer för utvecklingen på de viktigaste närmarknaderna, såsom Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Holland:

  • reserestriktioner (förbud, rekommendationer, karantänsbestämmelser, administration, vaccinationspass etc)
  • motivation (kontinuerlig omvärldsbevakning av medieflöde och AI-stödd analys för att fånga reslust, planering, bokning, synen på Sverige mm)
  • förmåga att resa (arbetslöshet, växelkurser, konsumtionsdata etc).

Webbinarierna riktar sig primärt till personer som har ett lite mer övergripande ansvar i besöksnäringen och kan fungera som ”multiplikatorer” till företagen, t.ex. företrädare för turismorganisationer på nationell, regional och kommunal nivå samt branschorganisationer. Vi välkomnar även lite större företag där det finns en marknadsavdelning eller liknande. 

Nedan kan du se det senaste webbinariet som sändes den 19 maj 2022.

Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket.

Pris: Kostnadsfritt

Online/Inspelad

Plats: Online via Zoom/inspelad
Kostnad: Gratis