Travel Signs

Event

Travel Signs

När kommer det internationella resandet till Sverige igång igen? Vid sex tillfällen rapporterar vi om spaningar från sex utlandsmarknader och diskuterar tillsammans med näringen slutsatser för strategisk planering och marknadsföring.

Intäkterna från svensk turism täcker inte upp för de uteblivna utländska gästerna. För att besöksnäringen ska kunna göra det mesta möjliga av den rådande situationen är det viktigt att så tidigt som möjligt förstå när det internationella resandet till Sverige tar fart respektive kanske bromsas igen av något skäl. Kairos Future följer därför ett antal indikatorer för utvecklingen på de viktigaste närmarknaderna, såsom Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Holland:

  • reserestriktioner (förbud, rekommendationer, karantänsbestämmelser, administration, vaccinationspass etc)
  • motivation (kontinuerlig omvärldsbevakning av medieflöde och AI-stödd analys för att fånga reslust, planering, bokning, synen på Sverige mm)
  • förmåga att resa (arbetslöshet, växelkurser, konsumtionsdata etc).

Webbinarierna riktar sig primärt till personer som har ett lite mer övergripande ansvar i besöksnäringen och kan fungera som ”multiplikatorer” till företagen, t.ex. företrädare för turismorganisationer på regional och kommunal nivå samt branschorganisationer. Vi välkomnar även lite större företag där det finns en marknadsavdelning eller liknande. Varmt välkommen med din anmälan till nästa webbinarium som kommer att hållas den 26 november!

Nedan kan du se de tidigare webbinarierna. Under ett webbinarium den 13 april rapporterade Kairos Future om reslust, planer och förutsättningar från fem utlandsmarknader. En kort version av det webbinariet kan du hitta här.

Under det andra webbinariet den 4 juni, presenterade Kairos Future hur intresset för resor generellt, och till Sverige i synnerhet utvecklats på fem utlandsmarknaderna sedan jämfört med April. Vidare presenteras siffror och information som visar att möjligheterna till att resa utomlands förändrats och hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i relation till förra mätperioden. Här kan du se inspelningen från det senaste webbinariet.

Den 26 november 2021 genomfördes det tredje webbinariet "Travel signs – när kommer resandet igång igen?".


Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket.

Pris: Kostnadsfritt

Online Anmäl dig

Datum: meddelas senare
Tid: meddelas senare
Plats: Online
Kostnad: Gratis