Till er tjänst – vad händer med platser och fastigheter i en tjänstefierad tillvaro?

Club

Till er tjänst – vad händer med platser och fastigheter i en tjänstefierad tillvaro?

Hur kommer de fysiska miljöerna förändras under tjugotalet? E-handeln växer och etablerar sig inom allt fler områden – och i dess kölvatten förändras samhällets fysiska logistik- och leveransbehov i snabb takt. Samtidigt dyker nya vardagstjänster upp som också förändrar förväntingarna på fysiska platser, fastigheter och infrastruktur. Vad betyder den alltmer digitala handels- och tjänsteverkligheten för de fastigheter och platser där människor lever sina liv? Hur ser skillnaderna mellan stad och land ut? Och vad skapar attraktivitet i kölvattnet av den framväxande nya verkligheten?

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy