Konsten att leda i kaos

Webinar

Konsten att leda i kaos

Med Coronapandemi och börser i fritt fall har de flesta chefer och ledare fullt upp att klara av vardagen. Men att leda i kaos handlar inte bara om att kunna hålla många bollar i luften eller att kunna välja mellan pest eller kolera. Att leda i kaos handlar också om att kunna se bortom det kaotiska nuet och skaffa sig beredskap för vad som kan hända härnäst. På så sätt kan man få ett eget lugn och har också möjlighet att kunna ingjuta mod och hopp i organisationen. Samtidigt som man höjer sin egen och organisationens framtidsberedskap och har möjlighet att mejsla ut strategier för att hantera nästa fas och agera under rådande omständigheter.

Under detta webinar presenterar vi några konkreta verktyg för att skaffa en sådan överblick, bena ut alternativa scenarier och skaffa sig beredskap inför det oväntade.

Välkommen!