Sverige  2050 – från undergång till övergång till vad?

Seminarium

Sverige 2050 – från undergång till övergång till vad?

2050 har de sociala medierna passerat 40 och generation Z fyller 50. Sol- och vindel flödar fritt, jordens befolkning peakar och medellivslängden är på många håll 90 eller mer. Vilka kommer då vara de stora frågorna, och vad kommer engagera de unga, de sena 20- och tidiga 30-talisterna?

Om det sena 2010-talet präglas av undergångsstämning, vad kommer känneteckna 2050?

Medverkande

María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg, Arena Opinion
Mattias Goldmann, vd, Fores
Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro

Se seminariet i efterhand

 

Teaterskeppet, kajplats 10, Visby

För mer info, kontakta

Mats Lindgren

CEO and Founder