Resan tillbaka

Club

Resan tillbaka

Turismen återhämtar sig efter smällarna 2020, men det innebär också ett guldläge för att tänka om och tänka nytt; en återfödsel eller omvandling för en bransch som på många sätt redan innan pandemin mötte helt nya utmaningar. Både platser och reseaktörer behöver förstå sin position i världen på ett nytt sätt. Hemester, stärkta lokala resekopplingar och en pandemi som inte är över helt och hållet – vad innebär det för framtidens förbindelser, platser och resenärer?

Om 1900-talet innebar en kambrisk explosion för turism, platser och hospitality, vad blir då 2000-talet? Innovation står högst på agendan samtidigt som pengarna tryter, vilket kan innebära att en redan brutal bransch blir ännu mer utmanande. Kommer vi att se en mer Darwinistisk framtid för destinationer och reseaktörer? I så fall, vilka blir vinnarna? Och hur ser resande egentligen ut i en hållbar, post-pandemisk värld?  

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 2 juni 2022
Tid: Kl 13.00-15.00
Plats: Online
Språk: Svenska
För vem: för Clubmedlemmar (Obs! Ej Friendsmedlemmar)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy