Ord eller handling – hur beter sig konsumenterna i hållbarhetslandskapet?

Club

Ord eller handling – hur beter sig konsumenterna i hållbarhetslandskapet?

Konsumtion har länge varit ett draglok för den moderna samhällsekonomin. Samtidigt rör sig samhället mot ett uppvaknande där allt fler inser att rådande konsumtionsmönster sätter planetens framtid i fara. Det gör att konsumtionen som vi känner den står inför en omställning. Prylar ersätts av upplevelser och allt fler säger att de ska prioritera miljön, konsumera mindre och återanvända mer. Men frågan är om konsumenterna kommer göra allt de säger sig omprioritera – orkar de gå från ord till handling? 

Beteenden är notoriskt svåra att förändra, och de konsumtionsmönster som är etablerade idag har byggts upp under en längre tid. Det är sedan länge etablerat att människors hjärnor är lata och föredrar det som är bekvämt samt att minimera ekonomiska förluster, något som gratis leveranser och frekventa reor har lyckats stimulera väldigt effektivt. Vad krävs för att en förändring ska ske inom konsumtionen? Och har människor det inom sig att förändra sitt beteende?

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy