Medarbetare och lokaler – Använd dina resurser på bästa sätt

Seminarium

Medarbetare och lokaler – Använd dina resurser på bästa sätt

Löner och lokaler är de största utgifterna för de allra flesta organisationer. Samtidigt vet vi att många sliter med frågan om hur man ska skapa organisationer som använder medarbetarnas tid och lokaler när arbetet till större delen utförs med hjärnkraft snarare än muskelkraft. Hur organisera och formera sina resurser så att de skapar bästa möjliga värde, inte bara kortsiktigt minimera utgifterna? Detta kommer bli än viktigare när ett automatiserat arbetsliv ger helt nya möjligheter att skapa intern effektivitet och ökat värde vid leveranserna. Men då gäller det att säkerställa att man har ett genomtänkt ledarskap, rätt utformade lokaler och robusta strategier inför framtiden. Vi visar hur en genomtänkt hållning kring arbetsplatsen ger direkta fördelar i resultaträkningen.

Pris: Kostnadsfritt

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

ANMÄLAN
Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en no-show avgift på 300 kr om du inte deltar eller inte avbokar senast 24 timmar innan. Får du förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega!

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy