Nytt fokus på geopolitiken

Club

Nytt fokus på geopolitiken

”Krig är en förlängning av politik med ytterligare medel”, menade strategen Carl von Clausewitz, född på 1700-talet. Vi har tragiskt nog fått se precis hur sant det kan vara att politik spiller över i krigföring, även i våra dagar. Geopolitiska förändringar handlar idag som på von Clausewitz’s tid om samma saker – staternas intressen, stolthet, kriser och behov och framför allt relationerna dem emellan. Den världsordning av fred som styrt Europa och världen (åtminstone mellan stormakterna) kan inte längre tas för givet, och det blir återigen aktuellt för europeiska nationer att aktivt sträva för fred och diplomatiska lösningar. Men hur ser detta egentligen ut? Hur gör vi för att återuppbygga den långa freden som vi under 1900-talets andra hälft tagit för givet i västvärlden? Och hur förstår man bäst konflikterna, så att de kan förebyggas i framtiden?

I denna rapport tittar vi närmare på spänningar nationalstater emellan, hur vi bättre förstår dem, och vad vi kan göra för att förstå framtidens geopolitik – och i bästa fall förhindra att den åter förlängs med ytterligare medel.

 

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 1 september 2022
Tid: Kl 15.00–17.00
Plats: Online
Mer information kommer närmare det aktuella datumet.
Språk: Svenska
För vem: för Clubmedlemmar (Obs! Ej Friendsmedlemmar)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy