Meta-digitaliseringen

Club

Meta-digitaliseringen

Facebook bytte namn till Meta och en stor mängd andra företag – Dropbox, Microsoft, med flera – verkar se till dem som inspiration. "Metaverse” – ett begrepp från Neal Stephensons dystopiska roman Snow Crash – har plötsligt blivit framtiden. Eller? Vill människor verkligen gå på jobbmöten i VR, och vad kommer framtidens digitala socialiserande egentligen inbegripa? Behöver företag och organisationer mitt i sin värsta digitaliseringsfas även ”meta-digitalisera”? Trots allt prat om decentraliserade lösningar centraliseras Internets infrastruktur alltmer till stora aktörer som bygger (och manipulerar) sociala sfärer in-house. Vi gör i denna rapport tillbakablickar på andra försök att skapa virtuella världar och arbetsplatser, från Second Life och World of Warcraft till communities online, och försöker i denna rapport staka ut en framtid för metamänniskorna i sin metavärld. 

Vart leder vägen efter digitalisering, och vad behöver vi i praktiken sköta för att skapa den praktiska digitala mötesplats som människor faktiskt vill ha? 

Online alt på plats Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 26 april 2022
Tid: Kl 13.00-15.00
Plats: Online alt på plats
Mer information kommer närmare det aktuella datumet.
Språk: Svenska
För vem: för Clubmedlemmar (Obs! Ej Friendsmedlemmar)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy