Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Seminarium

Ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i? 

Ständigt på kanten till kaos. Så uppfattar många ledare situationen idag. Och de flesta ser att detta bara är början. Men hur organiserar och leder man framgångsrikt organisationer som lever med en accelererande yttre och inre komplexitet? Bör de bli mer eller mindre instrumentella? Är flexibilitet och agilitet nog? Eller krävs det helt enkelt något helt nytt? Hur kommer morgondagens företag och organisationer ledas och fungera? Med utgångspunkt i en färsk forskningsstudie från Kairos Future kring framtidens kultur och ledarskap, diskuterar vi dessa frågor. Studien genomfördes i samarbete med Sobona, Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. 

Medverkande

Per Nordenstam, VD, Sobona
Daniela Eriksson, HR-direktör, Skatteverket
Stefan Hollmark, VD, Telge
Mats Lindgren, VD, Kairos Future

Du behöver inte anmäla dig till våra frukostseminarium, men klicka här för att lägga till i din kalender.

Teaterskeppet, Kajplats 10