Lansering av Lantmäteriets blockkedjeprojekt

Seminarium

Lansering av Lantmäteriets blockkedjeprojekt

Sveriges mest omtalade blockkedjeprojekt presenterar sin tredje fas!

Under seminariet kommer en riktig digital fastighetsöverlåtelse att genomföras, samtidigt som en panel diskuterar governance, juridik och nyttan med den nya tekniken för samhället och bostadsfrågor. Kunniga företrädare från projektgruppen, det vill säga Lantmäteriet, Skatteverket, Telia, SBAB, Landshypotek Bank, Evry, ChromaWay, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future deltar, samt givetvis en säljare och en köpare av en fastighet. Deltar gör även Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg.

Det svenska blockkedjeprojektet kring fastighetsöverlåtelser betraktas som ledande i världen. Wall Street Journal beskrev nyligen Sverige och Lantmäteriet som en pionjär inom fastigheter och blockkedjan, och World economic forum har tidigare nämnt projektet som en av fyra blockkedjeprojekt i världen att hålla ögonen på. Dessutom har den världsledande professorn och institutionschefen för finans vid Stern, New York University, David L. Yermack, beskrivit rapporterna från projektet som ”extremly well written and informative”.

Den internationella uppmärksamheten som projektet fått speglar det behov som finns samt det värde ett fungerande system för fastighetsägande och fastighetsöverlåtelser skulle ha för ekonomin. Mindre diskuterat är hur stor nytta ett säkert och transparent system innebär för bostadsköpare, bostadssäljare och bolånekunder i Sverige. När det finns en digital och säker lösning på plats sparas tid, riskerna minskar och köpet blir enklare att administrera för både mäklare och banker. Dessa effekter kommer att spara flera miljarder åt aktörerna och deras kunder. Och utöver detta skapas en högre innovationstakt, nya affärsmöjligheter och snabbare hantering av ärenden. Något som leder till besparingar på mellan tre och fem miljarder per år.

Den tredje fasen i projektet har fokuserat på att bygga en användbar teknik för alla inblandade, sätta upp noder hos flera av de medverkande organisationerna samt klargöra förutsättningarna och ta fram förslag på frågor kring governance och juridik. Arbetet har involverat företrädare från ett flertal departement och myndigheter.

Program

13.30-14.00 Inledning och bakgrund till projektet, tekniken och blockkedjans möjligheter för Sverige, med Sveriges digitaliseringschef Åsa Zetterberg, Lantmäteriet och Kairos Future

14.00-14.30 Fastighetstransaktionen startar live

14.30-15.15 Diskussion om infrastruktur och governance av blockkedjor för Sverige med Telia, Skatteverket, Lantmäteriet, ChromaWay och Evry

15.15-15.30 Fika

15.30-16.15 Processen och värdet för branschen, reflektioner från transaktionen med SBAB, Landshypotek Bank, Svensk Fastighetsförmedling, köparen och Lantmäteriet

16.15-16.30 Avslutande diskussion

Pris: 1 950 kr plus moms

Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm Anmäl dig