Kunskapande ledarskap

Club

Kunskapande ledarskap

Kompetensförsörjning är flaskhalsen för snart sagt alla företag och organisationer i dagsläget. Arbetstagare skriker själva efter kompetensutveckling på arbetsplatsen, något som blir knivigt för arbetsgivarna som gärna vill få den levererad. Det tycks som att framtidens kompetens är något som inte kommer färdigpaketerad, utan alltmer måste skapas på plats – skräddarsys, förfinas, och dessutom bibehållas genom livslångt lärande och fortbildning. Dessutom ska organisationens kompetens hanteras inom ramarna för digitaliserings- och hållbarhetsutmaningar.

Så vilken typ av ledarskap krävs för att vara en kunskapare? Vilka utmaningar blir rådande mot 2025 för ett alltmer uppluckrat och komplext arbetsliv? I denna Clubrapport tittar vi närmare på vad det innebär att vara någon som inte bara lockar och förvaltar kunskap och kompetens, utan också skapar och bibehåller den på en bred orgainsatorisk nivå.

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 27 oktober 2022
Tid: Kl 13.00–15.00
Plats: Online
Mer information kommer närmare det aktuella datumet.
Språk: Svenska
För vem: för Clubmedlemmar (Obs! Ej Friendsmedlemmar)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy