Kompetensbrist 2030 – hur ser den nya tidens yrkesutbildningar ut?

Seminarium

Kompetensbrist 2030 – hur ser den nya tidens yrkesutbildningar ut?

Det finns en överhängande risk för att en stor del av de 700 miljarder kronor i infrastrukturinvesteringar som staten beslutat om inte blir av, eftersom det råder brist på yrkeskunnig arbetskraft. Prognoserna visar att det kommer att saknas uppemot 1000 nya maskinförare per år, något som bromsar utvecklingen rejält. Hur kan dagens yrkesutbildningar bedrivas på nya och mer effektiva sätt för att öka attraktivitet och utbildningstakt?

Medverkande

Mats Gerdau, ordförande beredningen för utbildningsfrågor, SKL/KSO Nacka kommun
Gunilla Svantorp, ordförande utbildningsutskottet, Riksdagen
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna 

Se seminariet i efterhand

 

Teaterskeppet, Kajplats 10, Visby