Informationsträff om Framtidsprogrammet och ICFS

Event

Informationsträff om Framtidsprogrammet och ICFS

Vill du bli en certifierad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Välkommen till informationsträff om våra utbildningar Framtidsprogrammet och International Certified Future Strategist (ICFS) den 27 maj 2020, där vi berättar mer om våra utbildningar som är baserade på vår mångårigt beprövade TAIDA-metod. Båda kurserna bygger på samma metoder och verktyg. Den största skillnaden är att ICFS hålls på engelska med internationella deltagare och kursledare, samt att den erbjuder möjlighet att bli certifierad av ExMi of Sweden.

Framtidsprogrammet startar den 23 september 2020 och ICFS – den 20 januari 2021. Kurserna vänder sig till dig som vill göra en ordentlig investering i din egen och din organisations framtid.

Daniel Lindén, seniorkonsult, håller i infoträffen. Du kan läsa mer om Framtidsprogramnet här och om ICFS utbildningen här.

TID: 27 maj kl 8.30-9.30.

PLATS: Online

Pris: Kostnadsfritt

Online Anmäl dig

ANMÄLAN
Seminariet är kostnadsfritt.
Har du fått förhinder var vänligt meddela det till academy@kairosfuture.com.

 

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy