Informationsträff om ICFS och Framtidsprogrammet

Event

Informationsträff om ICFS och Framtidsprogrammet

Vill du bli en certifierad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Välkommen till informationsträff om våra utbildningar Framtidsprogrammet och International Certified Future Strategist (ICFS), den 27 september 2019 där vi berättar mer om våra utbildningar som är baserade på vår mångårigt beprövade TAIDA-metod. Båda kurserna bygger på samma metoder och verktyg. Den största skillnaden är att ICFS hålls på engelska med internationella deltagare och kursledare, samt att den erbjuder möjlighet att bli certifierad av ExMi of Sweden.

Informationsträffen går också att följa på distans om du inte har möjlighet att fysiskt närvara i Stockholm.

Framtidsprogrammet startar den 25 september 2019 och ICFS för 2019 är redan igång men det kommer en ny chans våren 2020 med start den 22 januari. Kurserna vänder sig till dig som vill göra en ordentlig investering i din egen framtid.

Ulf Boman, partner och kurslärare, håller i infoträffen. Du kan läsa mer om Framtidsprogramnet här och om ICFS utbildningen här.

TID: 27 september kl 8.30-9.30.

PLATS: Kairos Future, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm ELLER Online

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Pris: Kostnadsfritt

Västra Järnvägsgatan 3 Anmäl dig

ANMÄLAN
Seminariet är kostnadsfritt men vi tar ut en no-show avgift på 300 kr om du inte deltar eller inte avbokar senast 24 timmar innan.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy