Hållbarhetsrevisorn

Club

Hållbarhetsrevisorn

Hållbarhet är ett så aktuellt ämne att det nästan är allomfattande – precis som pengar. Lönsamhet och marknadslogik har varit paradigmet rådande under ett helt sekel, åtminstone i västvärlden. Men lönsamhet och marknadslogik har också krävt ett alldeles enormt maskineri av revisorer, inventarier, banker, skattesystem, med mera, med mera. Pengar är inget som sköter sig av sig själv, de behöver skötas aktivt. Detsamma gäller, kanske till och med i än högre grad, för hållbarheten. 

För att kunna skapa en hållbar framtid behöver vi system för att utvärdera, beräkna och hantera utsläpp och klimatpåverkan på ett pålitligt, konsekvent, och systematiskt sätt. Redan idag har vi kommit ganska långt på den här fronten, men paradigmet är fortfarande i sin linda. I den här rapporten tittar vi på hur läget ser ut i dag för hållbarhetsrevision, vad det säger om våra framsteg och utmaningar, och vad som egentligen händer med hållbarheten i praktiken, från konsument till lagstiftning till finansmarknad. 

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 27 september 2022
Tid: Kl 9.00–11.00
Plats: Online
Mer information kommer närmare det aktuella datumet.
Språk: Svenska
För vem: för Clubmedlemmar (Obs! Ej Friendsmedlemmar)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy