Gränslöshetens begränsade gränser

Club

Gränslöshetens begränsade gränser

Våra fysiska rum, språk, organisation, arbetssätt och inte minst sociala sammanhang utmanas när digitaliseringen och förändrade värderingar luckrar upp de gränser mänskligheten vant sig vid. Hur ser livet ut i en gränslös tillvaro? Vem äger och sätter gränser i framtiden? Hur stark blir den backlash mot utvecklingen som redan börjar skönjas?

Stockholm Anmäl dig
Malmö Anmäl dig
Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy