Generationskriget

Club

Generationskriget

Generationskriget - de nya normerna för ålderdom och ungdom

Vi står inför en enorm generationsväxling i vilket unga inte bara tänker och resonerar annorlunda än förr – utan också de äldre. I många länder blir generationen som går i pension bland den rikaste och mest köpkraftiga pensionärsgenerationen någonsin, med höga krav på bekvämlighet och komfort. Samtidigt skiftar andra kohorter roll i samhället när den ironiska Generation X blir matriarker och patriarker i företagsledningar och familjer med både barnbarn och samhällsansvar. Millennialsgenerationen är inte längre några rebelliska tonåringar som spelar TV-spel utan småbarnsföräldrar med jobb och bolån.

Skiftande värderingar är en del av vad som formar framtiden i ljuset av de nya generationerna, men minst lika viktigt är samhällets tillgångar. Ekonomiska boomer och framgångar har varit till stort gagn för vissa generationer, medan kriser och lågkonjunkturer fortfarande spökar hos många andra. De nya normerna för olika generationer formas minst lika mycket av vad man ekonomiskt kan göra som vad man värderar högst.

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 28 oktober 2021
Tid: Kl 09.00-11.00
Plats: Online
Språk: Svenska

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy