Framtidsdagen 2022

Webinar

Framtidsdagen 2022

Hur rustar man sig för framtiden i turbulenta tider? Kairos Future presenterar olika metoder för framtidsdriven omvärldsanalys utifrån vårt eget ramverk TAIDA – Tracking, Analysing, Imaging, Deciding and Acting. Våra medarbetare berättar om hur man jobbar med  att identifiera svaga signaler, tar framframtidsprototyper, visualiserar framtidstankar med hjälp av AI och konkretiserar resultaten med hjälp av vår Promise Loop.

Anmäl dig här till höger för att få länken att se webbinariet i efterhand.

Kl 9.00: TAIDA – ramverk för framtiden
Forskningen visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag är förmågan att förstå sin omvärld och framtid, och att omvandla insikterna man då får i strategi och innovation. Men för att lyckas med det krävs systematik och metod. Mats Lindgren, VD och grundare, berättar hur Kairos Future i snart 30 års tid har arbetat med TAIDA-metoden, ett ramverk och en verktygslåda för att systematiskt arbeta sig från framtid, via avsikt till konkret handling.

Kl 9.20: Svaga signaler – hur man spanar efter tidiga tecken på möjliga framtider
Svaga signaler är tidiga tecken på möjliga framtida skeenden. I denna föreläsning berättar Johannes Larsson om var man kan hitta svaga signaler, hur man kan identifiera dem och hur man kan använda dem för att förstå och förbereda sig för framtiden. 

Kl 9.40: Framtidsplanera med datadriven kommunanalys
Våra studier visar att en kommuns framgång och möjligheter till stor del påverkas av vilka kommunen har omkring sig. Cecilia Löfgreen berättar vilka faktorer och vilken data ni behöver hålla koll på för att på bästa sätt nyttja ert regionala sammanhang.

Kl 10.00: Arbeta med framtidsdriven hållbarhet
Övergången till en cirkulär ekonomi ställer oss inför två nya utmaningar: ett ökat behov att arbeta med hållbarhetsdata samt ett växande regulatoriskt landskap. Med fokus på dessa två utmaningar berättar Olivier Rostang om Kairos Futures unika modell för att hjälpa organisationer att bedöma vilken data som behöver mätas och rapporteras, samt utforska framtida hållbarhetsutmaningar under de kommande decennierna.

Kl 10.20: AI-stöttat visionsarbete – fånga organisationens alla drömmar
En vision med kraft att leda ett initiativ framåt kommer från de engagerade individerna. I den här föreläsningen berättar Åsa Jonson om en AI-stöttad metod för att fånga upp drömmar och mål hos medlemmarna i en organisation och sammanställa dem till en gemensam vision. 

Kl 10.40: Scenarier – och sen då?
I dagens oroliga tid växer intresset för scenarieplanering kraftigt. Ta ditt scenariearbete till nästa nivå genom att addera bred involvering och kontinuerlig signalspaning. Johan Hammarlund berättar om framtidsprototyper, en metod att visualisera möjliga framtider som alla kan delta i, samt visar hur man kan addera kontinuerlig signalspaning med digitala verktyg. 

Kl 11.00: Cross impact-analys för att klargöra beroendet mellan trender och andra variabler
Hur ska man göra för att fatta robusta beslut i turbulenta tider? Lars Eindenvall berättar om Cross impact och Singel impact-analys, metoder för att förstå och klargöra beroendet mellan trender och andra variabler för att kunna fatta trygga beslut.

Kl 11.20: Framtidsdriven (digital) transformation – en resa utan slut
De flesta organisationer befinner sig idag någonstans på sin digitaliseringsresa. Många står nu inför utmaningen att byta ut eller uppdatera hela eller delar av sin tekniska infrastruktur, eller på andra sätt göra ett mer omfattande skifte; genomgå en digital transformation. I den här korta föreläsningen berättar Nina Norrman om hur organisationer kan undvika vanliga fallgropar, som att likställa digitalisering med teknisk implementation eller missbedöma vikten av internt förändringsarbete, genom att arbeta med modellen Promise loop.

Kl 11.40: Omvärldsdriven verksamhetsstyrning
Hur kan vi använda omvärldsanalys i styrningen av vår verksamhet? Hur ser en systematik process ut som förser organisationen med den omvärldsförståelse som möjliggör kloka strategiska vägval? Jörgen Jedbratt berättar om etablerandet av omvärldsdriven verksamhetsstyrning i en av Sveriges största kommuner.

Kl 12.00: TAIDA slutkommentar

Kl 12.10: Slut

Webbinariet har redan sänts, men går att se i efterhand. Varmt välkommen med din anmälan!

Pris: Kostnadsfritt/Free of charge

Online/inspelad Anmäl dig

Plats: Online/inspelad
Språk: Svenska 
Länk: Skickas med bekräftelsemejlet