Framtidsdagen 2021 – metoder för långsiktigt framtidsarbete

Webinar

Framtidsdagen 2021 – metoder för långsiktigt framtidsarbete

Välkommen till en förmiddag i framtidens tecken där Kairos Futures medarbetare delar med sig av metoder, verktyg, tips och trix för den som vill förstå och forma en hållbar framtid!

Vill du se presentationen i efterhand, vänligen anmäl dig här till höger och få en länk.

Block 1: Förstå omvärld och framtid 

Sätt turbo på omvärldsanalysen med AI
Analytiker, insight professionals och domänexperter tillbringar årligen miljarder och åter miljarder timmar med att plöja text i jakt på insikter. De läser, kommenterar, annoterar och summerar. I framtiden kommer stora delar av detta arbete tas över av AI-lösningar, och redan idag kan AI-lösningar både ge stöd i analysprocesser, göra annars ogenomförbara projekt hanterliga och reducera tiden från text till insikt till bråkdelar av vad som skulle krävas vid manuell hantering. Eller genom att lösa problemet med Python eller R.

Mats Lindgren, är VD och grundare av Kairos Future och driver även Kairos Futures Spin-out Dcipher Analytics, en avancerad plattform för textanalys som är byggd på en arkitektur skräddarsydd för arbete med text och annan ostrukturerad data. Plattformen hanterar upp till 150 olika språk har alla tänkbara verktyg som behövs för alltifrån datatvätt till träning av domänspecifika språkmodeller. Den används av företag och organisationer som Kairos Future, AstraZeneca, AAK, Covestro, Formas och Örebro Universitet. Dcipher Analytics är partner i AI Sweden och har just avslutat UC Berkeleys acceleratorprogram SkyDeck, där bolaget valdes ut som ett av 16 av 1850 sökande startups.

Kan man mäta framtiden? 5 saker att tänka på när du tolkar framtidsanalyser
Det går inte vänta på att något är empiriskt bevisat när man vill analysera framtiden. Då har det ju redan hänt och analysen förlorat sitt värde. Däremot är det mycket väl möjligt och värdefullt att underbygga framtidsbeslut med välgjord analys. Men vad kan man lita på, och hur ska man skilja ut det värdefulla från det som inte vägleder, eller kanske till och med leder fel när världen översvämmas av resultat och rapporter som påstår sig kunna säga något om framtiden? 

Johanna Danielsson, vVD på Kairos Future delar här 5 tips för alla som vill underbygga sina framtidsbeslut så professionellt som möjligt. Johanna har över 20 års erfarenhet av att tolka trender kvantitativt och kvalitativt och, tillsammans med uppdragsgivare från hela världen, omsätta dem till konkreta beslut.

Evigt ung – om krafterna som formar vår uppväxt
Kairos Future har sedan 90-talet studerat unga som ett av de bästa sätten att förstå framtiden. De världsbilder, värderingar och tankesätt vi formar innan 20-årsåldern tenderar att sitta kvar under resten av livet, vilket innebär att framtiden på många sätt finns inneboende i nutiden – det unga tycker idag, tycker troligen samhället om något decennium. Unga formas av samtiden på både små och stora sätt, och det sätter spår vi kan försöka utröna för att säga något om framtiden, inte bara för dagens unga utan också för morgondagens. Vad säger generation Z’s värderingar om deras framtid? Hur formades unga förr och nu? Och vad kan vi gissa om de krafter som råder idag, och hur de formar de som inte ens ännu blivit ”ungdomar” – generation alfa, barn av 10-talet? 

Senioranalytiker Rikard Molander tar en titt på cykliska krafter i samhället, vad de sagt om tidigare generationer, och vad de kan komma att säga om framtiden. En vy över dagens unga – och en spekulativ förhandstitt på morgondagens!

Block 2: Visualisera framtiden 

Konsten att tänka objektivt kring framtiden

Våra hjärnor förhindrar oss ofta från att tänka på och utforska osäkerheter och framtiden på ett objektiv sätt. Drivet av evolutionen har vi utvecklat kognitiva system för att skapa förutsägbarhet i vardagen, vi letar efter mönster och tar in information som bekräftar existerande kunskap och åsikter, och förkastar det som går emot vår världsåskådning.

För att bättre kunna arbeta med osäkerheter och föreställa oss olika framtider gäller det att vara medveten om våra kognitiva tillkortakommanden – och hur vi ska hantera dem för att ta bättre långsiktiga beslut. Lyssna när Björn Persson, konsult och framtidsstrateg på Kairos Future, berättar om några av de kognitiva genvägar våra hjärnor tar som står i vägen för bra beslutsfattande och klarsynthet kring framtiden. Björn har en bakgrund i beteendevetenskap med en doktorsexamen inom Psykologi och Neurovetenskap från University of St Andrews i Storbritannien. Han har tidigare arbetat med att implementera akademisk kunskap i näringslivet, och jobbat inom marknadsföring för att utveckla teoretiska och praktiska modeller för att bättre förstå konsumentbeteende och beslutsfattande.

Myt och fiktion för framtidssäkring
Utforskandet av framtiden kan sägas stå på två ben. Det ena är ett tolkande där vi försöker väga och mäta företeelser och förlopp vi kan se idag för att förutsäga utvecklingar framöver. Det andra är berättande, om vilka vi är och var vi ska. Att berättande kan inspirera och sporra till nya språng vet många. Men måste fiktionens kraft vara något som finns utanför det professionella och det seriösa som ett verktyg för kreativa genier? 

Axel Gruvaeus, analytiker på Kairos Future, tror inte det. Välkommen på en föreläsning som med hjälp av gamla myter, populärkulturens science fiction och visualiseringstekniker från idrotten utforskar en väg fram i det snåriga men bördiga landskap som öppnar sig för den som släpper taget om övertygelser om vad som är verkligt för en stund. En plats där kultur kan byggas, frön till nya lösningar hittas och känsliga problem luftas av de som vågar.
 

Block 3: Skapa framtiden 

Boosta innovationsprocessen med Hunting grounds och scenariolinser!

Den viktigaste ingrediensen för att bli mer kreativ är att lyckas bryta invanda tankemönster. Men ofta när vi gör det spretar idéerna och affärsmässigheten svajar. Kairos Futures har två kraftfulla verktyg för att både skapa nytänkande och rikta den kreativa energin i en riktning som stämmer med organisationens strategi och förståelse för sina kunder. 

Katarina Stetler, Director Innovation & Consumer Insights på Kairos Future, berättar om Hunting grounds och Scenariolinser som många gånger varit de nycklar som låst upp den innovativa lusten och höjden i kundernas innovationsprojekt. Katarina har en doktorsexamen i Innovationsledning från KTH. 

Coronadriven innovation eller huvudet i sanden? 
Vilka typer av organisationer har bäst innovationsförmåga, vad kan man göra för att stärka innovationskulturen och hur har coronapandemin påverkat innovationsarbetet i svenska organisationer? Dessa och andra frågor har Kairos Future utforskat i en ny undersökning som följer upp resultaten från en tidigare studie, Innovationsgapet. I den tidigare studien kunde vi se att organisationer med systematiska innovationsprocesser var mer framgångsrika vad gäller utveckling av nya produkter och tjänster, men också att väldigt många saknade både processer och verktyg för detta. Hur är läget idag? Har läget blivit bättre eller har Coronapanik och ”Zoom fatigue” bromsat utvecklingen?

Bli först med att ta del av preliminära resultat från en rykande färsk studie genom att delta på denna presentation av juniorkonsult Olivier Rostang.

Case: Framtidssäkrad kompetensförsörjning
I de flesta branscher råder en skriande kompetensbrist och röster hörs för att utbilda fler personer för att möta situationen. Hur kan man gå tillväga för att säkerställa att både omvärldsutvecklingen och dess krav på en breddad och höjd kompetens kan vävas in i kompetensförsörjningsplanerna. Erik Herngren, Senior partner, berättar om ett aktuellt projekt från Installatörsföretagen kring framtidens installatörskompetens.

Pris: Gratis

Online Anmäl dig

Datum: Framtidsdagen hölls den 17 juni 2021, men kan ses i efterhand
Plats: Online
Språk: Svenska
Länk: Vill du ser presentationen i efterhand? Anmäl dig här och få länken i bekräftelsemejlet.