Framtidens institutioner

Club

Framtidens institutioner

Väntar ett "teknoautokratiskt" digitalt baserat samhälle runt hörnet? Länge ökade mängden demokratier i världen sakta men stadigt. I dag är utvecklingen mer tveksam. Demokratier blir autokratier eller vice versa. Politiseringen av rättssystemen pågår i flera länder. Det sker även en förskjutning bland medborgarna – var fjärde svensk tycker inte att det vore fel att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om politiska församlingar och nästan hälften tycker att experter borde få bestämma mer än politikerna. Dessutom utmanar digitaliseringen etablerade organisationsmodeller. Hur ser egentligen institutionernas roll och kraft ut i framtidens Sverige?

Stockholm Anmäl dig
Malmö Anmäl dig
Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy