Det nya kulturkriget – makten över bildningen och de gemensamma referensramarna

Club

Det nya kulturkriget – makten över bildningen och de gemensamma referensramarna

Bibeln, Shakespeare, Selma Lagerlöf, Hasse & Tage och Mia Skäringer. Det är genom våra gemensamma berättelser som vi förstår vår roll i världen och finner riktning, mening och ordning. Men hur formas och blir framtidens kulturkanon? Efter decennier av kultur- och värderelativism ifrågasätts det mångkulturella samhället allt hårdare. Globaliseringsivrande "anywheres" som länge dominerat i mainstream media och politik har numera en motpart i de "somewheres" som har mobiliserats och representeras av ett av Sveriges två största partier. Från skolans läroplaner till Public Service uppdrag sträcker sig slagfältet för vilken kultur som ska stöttas, förmedlas och prägla svenskarna. Så vem är berättaren – och vad är berättelsen – i framtidens Sverige?

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm Anmäl dig
Kärleksgatan 1A Malmö Anmäl dig
Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy